Stichting Oudenbossche Karnaval

Foto's 2021 - 2022

Foto's 2020 - 2021

Door de pandemie valt bijna alles stil. Daarom publiceert de Argiefcommissie dit jaar foto's uit 'den ouden doosch'. We beginnen met een oudere jaargang van de 11-11 viering.
Daarna gaan we verder met een pagina van een liedjes-festival en zo verder totdat we helemaal virus-vrij zijn.



Wil je het orgineel van een foto hebben of wil je een foto laten verwijderen, neem contact op met de hoffotograaf o.v.v. fotonummer.
De hier getoonde foto's mogen niet verder worden verspreid en/of gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van de S.O.K. en de op de foto getoonde persoon/personen.

Was er geen hoffotograaf in de buurt en heb je zelf foto's gemaakt, neem dan ook even contact op met de hoffotograaf. Mogelijk kunnen jouw foto's geplaatst worden.





Foto's 2019 - 2020


Foto's 2018 - 2019